Close

Declaració d’accessibilitat

GESEM CONSULTORIA I FORMACIÓ S.L. sha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://gesem.es/

 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a les excepcions ia la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al punt següent.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 • Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir errors de codi puntuals dedició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

Hi podria haver alguns components de la interfície d’usuari que no estiguin correctament etiquetats. [4.1.2 Nom, funció, valor]5.2 Activació de característiques d’accessibilitat (Condicional)

No apliquen els requisits 5. Genèrics, ni 6. Veu ni 7. Vídeo ni 10. Documents no web.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 3 doctubre de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix responsable del disseny i desenvolupament del lloc web.

La Declaració d’Accessibilitat ha estat revisada i actualitzada a l’octubre del 2023

 

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web

a través del  formulario de contacto de este sitio web o a través del número de teléfono (+34) 93 459 30 86.

Podeu presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es faran a través del formulari de contacte, i seran rebudes i tractades per GESEM CONSULTORIA I FORMACIÓ S.L.

 

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no s’estigués d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits que preveu l’article 12.5, la persona interessada pot iniciar una reclamació. Igualment, es podrà iniciar una reclamació en cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de la Instància Genèrica de la Seu electrònica del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, així com a la resta d’opcions recollides a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General dInspecció de Serveis del Ministeri.

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si voleu canviar el tamany de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mesura del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
 • Per modificar la mida de tot a la pàgina:
  • Ctrl + + per augmentar-ho
  • Ctrl + – per disminuir-ho
  • Ctrl + 0 restaura la mida original del text
  • Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït a l’espanyol Com canviar la mida del text o colors?

Completa el formulario a continuación y te contestaremos lo antes posible.

Completa el formulari a continuació i et contestarem com més aviat millor.