CATEGORY: ECOMMERCE_CAT

ACTIC N2 – ONLINE

Course Access: Lifetime
Course Overview

Kapsulate és l’evolució de la formació online de GESEM cap a un sistema d’aprenentatge més visual, immersiu,  modular i orientat a l’acció basat en el núvol, que utilitza recursos audiovisuals i noves metodologies per oferir una experiència formativa atractiva, moderna i personalitzada.